Specialistische technieken

Nagelreparatie/reconstructie

Middels NCM Sculpture gel kan een schimmelnagel, nadat het zieke gedeelte van de nagel grotendeels is weggefreesd, worden gereconstrueerd, waardoor een natuurlijk ogende nagel wordt gecreëerd. Ook bij andere nagels, waarbij het uit cosmetisch oogpunt gewenst is dat de nagel wordt gereconstrueerd, kan de gel worden toegepast. Daarnaast kan deze gel worden toegepast bij ingroeiende nagels en tunnelnagels om hiermee de vorm langzaam te corrigeren of herhaalde ingroei te voorkomen.  

De specialistische technieken zijn alleen in combinatie met een pedicurebehandeling (of soms deelbehandeling) toe te passen.

Nagelbeugeltechniek

Middels het plaatsen van een nagelbeugel kan de vorm van de nagel worden gecorrigeerd, waardoor pijnlijke ingroeiing als gevolg van de vorm van de nagel, tot het verleden behoort. Het plaatsen van een nagelbeugel is pijnloos. Soms is het eenmalig plaatsen van een beugel voldoende, in sommige gevallen dient de behandeling herhaald te worden.